La família Bosch
Més de 100 anys
de tradició lletera

Un cop la misèria de la post-guerra va anar minvant, la família va anar augmentant el nombre d'animals a la granja. La venda de llet es va convertir en el pilar bàsic de l'economia de la casa pels voltants de l'any 1889.  Fa més de 100 anys que la família Bosch segueix la seva tradició en el món làctic, i és per aquest motiu que la Generalitat de Catalunya va fer entrega del premi nacional d’Establiment Centenari.

Guardonats com a
empresa centenària

Sense la vostra confiança no hagués estat possible.
Agraïm de la manera més sincera l'oportunitat d'escollir-nos com els vostres làctics artesans.
A la masia seguirem treballant per a oferir-vos  productes de qualitat conservant el valor de l’artesania, la proximitat i de la feina ben feta. 

Més de 100 anys de tradició lletera